หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
   
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
   
Untitled Document
ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่บ้านพรนิยม  หมู่ที่  ๙  ตำบลโนนสว่าง  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  ห่างจากตัวจังหวัดบึงกาฬประมาณ ๑๘  กิโลเมตร (ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒) และอีก ๗ กิโลเมตร  (ตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๗) รวมระยะทางประมาณ  ๒๕ กิโลเมตร
        โรงเรียนบ้านโนนสว่าง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๐๐  โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งด้วยเงินงบประมาณของกองการประถมศึกษา  ระยะแรกได้อาศัยศาลาวัดบ้านโนนสว่างเป็นที่สอน  โดยมีครูใหญ่คนแรก  คือ  นายบัว  วงศ์เจริญ  และครูผู้สอน  คือ  นายคำมูล  พันธุขันธ์
        เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๐๘  ได้ย้ายโรงเรียนมายังสถานที่ตั้ง ณ ปัจจุบัน

        โรงเรียนบ้านโนนสว่างมีผู้บริหารมาแล้ว  จำนวน  ๕  คน  ดังนี้
๑.  นายบัว  วงศ์เจริญ
๒.  นายสำราญ  บุตรสมศรี
๓.  นายกาลเวศน์  รำเพยพล
๔.  นายอำนวย  ทิพย์กำจร
๕.  นายสายัญห์  ทวีวัน        ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  ๗ พ.ค. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

ที่อยู่ : หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000

โทรศัพท์ : 042024541

v 2.0